ÖSTERGÖTLANDS TAXKLUBB
Smen's Rut

Länkar

Svenska Taxklubben

Svenska Grythundklubben

SKK Hunddata

SKK Avelsdata 

På Svenska Kennelklubbens webbplats finns tjänsten Avelsdata. Avelsdata fodrar inloggning, men alla har möjlighet att registrera sig.
Det finns inget krav på medlemskap och tjänsten är avgiftsfri.

På Avelsdata finns förutom information på individnivå också rasstatistik och populationsöversikter.
Ett annat hjälpmedel som många uppfödare begagnar sig av är möjligheten att göra provparningar mellan två hundar till exempel
för att kontrollera inavelsgraden hos den tänkta avkomman och få ut en provparningsstamtavla.

I Avelsdata finns noteringar om hundar som av olika orsaker inte uppfyller registreringsreglernas krav för att en hund ska få användas i avel.
Det kan handla om att hunden har en sjukdom eller defekt som visat sig vid en veterinärundersökning eller ett så kallat DNA-test