ÖSTERGÖTLANDS TAXKLUBB

                                              

4 veckor gammal

Uppfödare som är medlemmar i Östergötlandstaxklubb

 

 

Vill du vara med i uppfödarannonsen?

För 300 kr så kommer du med med dina uppgifter i båda utställningsprogrammen samt på uppfödarsidan här hemsidan. Vill du vara med så kontakta liselott.ringman@telia.com