ÖSTERGÖTLANDS TAXKLUBB

Domare och funktionärer

Hemmadomare

ÖLTK
Jan-Åke Nässén

Fredrik Granstedt

Claes Strömberg

Jorma Ikola

Tomas Andersson

ÖTK

John Hammar

Hans Karlsson

Anders Svanberg

Johan Kindén

Kalle Lieszkovszki

Jan-Erik Karlsson

Domare övriga klubbar

Kennet Svensson KTK
Conny Andersson KTK

Jörgen Fransson SMTK

Fredrik Persson SMTK
Mats Dahlström SÖTK

Björn Johansson SÖTK

Lars Krantz BDTK

Maria Nordström SKBTK

Lennart Andersson HTK

Mårten Sjöblom UTK
Ulf Granström GäTK

Funktionärer

Tommy Ekelund

Katarina Karlsson
Per-Ivar Berglund

Eva von Celsing

Ida Sörensen

Lena Eriksson

K-G Severin

Rolf Eriksson

Torbjörn Krig

Liselott Ringman