ÖSTERGÖTLANDS TAXKLUBB

Nytt från 1:a januari 2008 ! Oregistrerade hundar
får tävla med licens.
Från 1 januari 2008 registrerar Svenska
Kennelklubben tävlings- och provresultat även för oregistrerad hund. Kravet är
att hunden har ett unikt licensnummer och har fått en tävlingslicens utfärdad.
Resultatet för oregistrerade hundar som deltar i tävlingar och prov som inte är
”rasspecifika”, dvs lydnadsprov, agility, freestyle och viltspårprov,
registreras om hunden är ID-märkt samt har en tävlingslicens utfärdad av SKK.
Denna licens gäller sedan i hundens hela liv.. Läs
mer här
från SKKs
webbplats