ÖSTERGÖTLANDS TAXKLUBB

Anmälan till rörligt viltspårprov
Vill du ha mer information kontakta
Torbjörn Krig
070-290 40 01
torbjorn.krig@ydre.se

Du kan, om du vill precis, som tidigare maila in din anmälan med en excel-fil
om du inte vill använda dig av nedanstående formulär.

Undertecknad har i och med denna anmäla härmed ha tagit del av SKK:s bestämmelser för utställning och jaktprov
och förbinder mig att ställa mig desamma till efterrättelse även om Sv.TK:s stadganden, som i ett eller annat
avseende därvid må äga tillämpning.

ANMÄLAREN ÄR ANSVARIG FÖR UPPGIFTERNA

Du kommer få ett mail som bekräftar ett din anmälan är mottagen.

 

 

Vaccinationer
Hund under 1 års ålder - minst en gång vid en ålder av 10 veckor eller äldre. Hund över 1 års ålder - minst en gång vid en ålder av 1 år eller äldre, dock ej för  mer än 4 år sedan.

Så kallad förstagångvaccination får icke ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen. Omvaccinering, s k revaccinering, får utföras intill dagen före tävlingsdagen.

Ägarens namn

Din e-post

Adress

Postnummer och postadress

Telefonnummer

Öppen- eller anlagsklass?

Hundens namn

Hundens registreringsnummer

Hundens födelsedatum

Tik eller hane?

Ras

Uppfödare med postadress

Sätt in anmälningsavgiften på ÖTKs PG 36 53 43-3 ange beloppet

Övriga upplysningar