ÖSTERGÖTLANDS TAXKLUBB

Anmälan till rörligt viltspårprov
Vill du ha mer information kontakta
Torbjörn Krig
070-290 40 01
torbjorn.krig@ydre.se

Du kan, om du vill precis, som tidigare maila in din anmälan med en excel-fil
om du inte vill använda dig av nedanstående formulär.

Undertecknad har i och med denna anmäla härmed ha tagit del av SKK:s bestämmelser för utställning och jaktprov
och förbinder mig att ställa mig desamma till efterrättelse även om Sv.TK:s stadganden, som i ett eller annat
avseende därvid må äga tillämpning.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SvTK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SvTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SvTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SvTK och SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub

ANMÄLAREN ÄR ANSVARIG FÖR UPPGIFTERNA

Du kommer få ett mail som bekräftar ett din anmälan är mottagen.

 

 

Vaccinationer
Hund under 1 års ålder - minst en gång vid en ålder av 10 veckor eller äldre. Hund över 1 års ålder - minst en gång vid en ålder av 1 år eller äldre, dock ej för  mer än 4 år sedan.

Så kallad förstagångvaccination får icke ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen. Omvaccinering, s k revaccinering, får utföras intill dagen före tävlingsdagen.

Ägarens namn

Din e-post

Adress

Postnummer och postadress

Telefonnummer

Öppen- eller anlagsklass?

Hundens namn

Hundens registreringsnummer

Hundens födelsedatum

Tik eller hane?

Ras

Uppfödare med postadress

Sätt in anmälningsavgiften på ÖTKs BG 5199-3871 ange hundens namn

Övriga upplysningar